Vandens šildytuvų energijos suvartojimo efektyvumo etiketės. Kokia informacija pateikiama?

Vandens šildytuvų energijos suvartojimo efektyvumas (ErP)

Vandens šildytuvai yra paženklinti energijos vartojimo efektyvumo etiketėmis pagal Europos Sąjungos direktyvą ErP (su energija susiję gaminiai). Prie įvairių buitinių prietaisų pritvirtintos energijos vartojimo efektyvumo etiketės leidžia vartotojui priimti pagrįstą sprendimą atliekant pirkimą. Juose pateikiama informacija apie per metus sunaudojamą elektros energiją, prietaiso tipą ir daug kitų jo savybių.

Vandens šildytuvų ErP ženklinimas

Vandens šildytuvo energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės išorinė išvaizda visose ES šalyse yra vienoda, be to, jos kalba yra neutrali. Informacija pateikiama piktogramomis, kurios pakeičia tekstą įvairiose Europos Sąjungos kalbose. Juoda rodyklė rodo konkretaus prietaiso energijos vartojimo efektyvumo klasę pagal ES direktyvą. Spalvotos rodyklės su raidėmis nurodo skirtingas energijos vartojimo efektyvumo klases. Tamsiai žalia spalva atitinka efektyviausią energijos vartojimo efektyvumo klasę, o raudona spalva žymi mažiausio energijos vartojimo efektyvumo klasę.

Dėl energijos vartojimo efektyvumo etiketės vartotojas dabar gali pasirinkti kuo efektyvesnį prietaisą, taip sumažindamas sąskaitas už elektrą ir vandenį bei prisidėdamas prie aplinkos apsaugos, nes sumažėja išmetamo anglies dioksido kiekis ir sunaudojama mažiau išteklių, pavyzdžiui, elektros energijos ir vandens.

Parametrai, kurie nurodomi tik vandens šildytuvams, jungiamiems prie elektros tinklo

  • Metinis elektrinės energijos suvartojimas kWh per metus arba AEC (metinis elektros energijos suvartojimas), nurodytas kWh per metus (parametras iš energijos etiketės) Tai metinis elektros energijos suvartojimas, išmatuotas laboratorinėmis sąlygomis. Šis parametras yra palyginamas visiems elektriniams vandens šildytuvams, parduodamiems Europos Sąjungos teritorijoje, ir gali padėti apskaičiuoti apytikslį metinių išlaidų elektros energijai skirtumą, jei naudojote skirtingų prekės ženklų elektrinius vandens šildytuvus. Metinį elektros energijos suvartojimą (AEC) galima lyginti tik tarp prietaisų, kurių prekės ženklai yra vienodų srauto išleidimo profilių (M, L, XL ir t. t.).
  • Gamintojo nustatyta ekonomiško / komfortiško darbo režimo temperatūra - "Tout of box"  (parametras iš gaminio informacinio lapelio). Kai kuriuose elektrinių vandens šildytuvų modeliuose efektyviausias energijos vartojimo režimas, užtikrinantis pakankamą karšto vandens kiekį, yra toks, kai nustatoma žemesnė nei maksimali leistina temperatūra. Toks režimas gali būti pasiektas esant 65 ℃ ar net 60 ℃ temperatūrai. Būtent ši temperatūra, leidžianti pasiekti aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę, žymima kaip "Tout of box".
  • Maksimali temperatūra, kuriai galima nustatyti elektrinio vandens šildytuvo termostatą - "Tmax" (parametras iš gaminio informacinio lapelio) Be "Tout of box", gamintojas taip pat privalo nurodyti maksimalią temperatūrą, kuriai galima nustatyti termostatą ir kuri kartais skiriasi nuo "Tout of box".
  • Šiltojo (sumaišyto) vandens kiekis 40˚С – "V40 [L]" (parametras iš gaminio informacinio lapelio). Kadangi visiškai įmanoma, kad du panašaus dydžio skirtingų prekės ženklų elektriniai vandens šildytuvai gali užtikrinti labai skirtingą šilto (sumaišyto) vandens kiekį buitinėms reikmėms, Europos reguliavimo institucija reikalauja, kad gamintojai nurodytų parametrą, išmatuotą identiškomis laboratorinėmis sąlygomis ir taikant griežtai nustatytą metodiką. "V40 [L]" matuojamas litrais (L) ir parodo šilto (sumaišyto) 40 ℃ temperatūros vandens kiekį, kurį galima išleisti iš išjungto elektrinio vandens šildytuvo po to, kai vanduo prietaise buvo pašildytas iki deklaruojamo "Tout of box". "V40 [L]" yra palyginamasis parametras, jei deklaruojamas vienas ir tas pats "Tout of box".

Kas turi įtakos elektrinio vandens šildytuvo tiekiamo karšto vandens kiekiui?

Vandens bako tūris neabejotinai turi reikšmės karšto buitinio vandens kiekiui, tačiau praktiškai tai nėra vienintelis veiksnys. Be šildytuvo bako tūrio, karšto vandens kiekis labai priklauso nuo to, kaip greitai naudojimo metu įeinantis šaltas vanduo susimaišo su vandens šildytuve jau esančiu karštu vandeniu. Šį procesą galima optimaliai valdyti naudojant įmontuotą šalto vandens įleidimo antgalį su išsklaidymo efektu. Jo funkcija - praleisti šaltą vandenį, neleidžiant jam greitai susimaišyti su karštu vandeniu, t.y. maksimalų šalto vandens kiekį sulaikyti bako apačioje. Elektriniai vandens šildytuvai su naujovišku išsklaidymo efektu užtikrina daugiau karšto vandens ir komforto. Būtent dėl šitos priežasties efektyviausi energijos suvartojimo atžvilgių yra boileriai su dvigubu baku, vienas bakas naudojamas vandens įleidimui, o antras bakas vandens išleidimui. Tokia technologija leidžia maksimaliai atskirti karšto vandens susimaišymą su šaltu.

Kitas svarbus veiksnys, turintis įtakos karšto vandens kiekiui, yra temperatūra, kuriai esant veikia šildytuvas. Vandens šildytuvai užtikrina didžiausią karšto vandens kiekį, kai jų termostatuose nustatyta maksimali.

Parametrai, nurodomi tik netiesioginio šildymo vandens šildytuvams

  • Statiniai šilumos nuostoliai, susiję su termine izoliacija, per 24 valandas - "S [W]" (parametras iš energijos vartojimo efektyvumo etiketės). Netiesiogiai šildomų vandens šildytuvų atveju turi būti nurodytas parametras, rodantis energijos nuostolius per prietaiso šilumos izoliaciją per 24 valandas, išmatuotus griežtai apibrėžtomis laboratorinėmis sąlygomis.
  • Vandens šildytuvo bako aktualioji talpa [L] (parametras iš energijos vartojimo efektyvumo etiketės). Gamintojas turi nurodyti tikslų vandens šildytuvo talpos tūrį.