Bendros nuostatos

 • Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  juridiniai asmenys;
  visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą".
 • Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el paštu info@vandens-sildytuvai.lt
 • Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve vandens-sildytuvai.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Atsiskaitymas už pirkinius

 • Apmokėjimas internetu, lizingu arba per mokėjimo terminalus (Paysera)
  Apmokėjimas internetu – SEB, DNB, Nordea, Swedbank ir per kitus bankus.
  Apmokėjimas per mokėjimo terminalus - galimybė atspausdinti kvitą ir apmokėti jį mokėjimo terminaluose:
   - Lietuvos pašto ir Paypost skyriuose;
   - MAXIMA kasose;
   - Rkiosk ir Lietuvos Spasudos kioskuose;
    - Perlas terminaluose.
  Pasirinkus šį mokėjimo būdą yra galimybė atsiskaityti už pirkinį išsimokėtinai. Panorėjus apmokėti užsakymą išsimokėtinai reikia mokėjimo metu pateiktame finansinių įstaigų sąraše pasirinkti General Financing, Mokilizingas arba Sving ir sekti tolimesnius nurodymus.
 • Paprastas banko pavedimas užsakymo metu
  Gavėjo pavadinimas: UAB „Prolita"
  Įmonės kodas  302555306
  Atsisk. sąskaita LT44 7044 0600 0764 7271
  Mokėjimo paskirtis:  Jūsų užsakymo numeris
 • Atsiskaitymas grynais arba banko kortele po pristatymo.
  Paslauga yra mokama ir sudaro 5% nuo bendros užsakymo sumos, bet nemažiau 5.00 €
  Karantino laikotarpiu siuntų gavėjai už paslaugas pristatymo metu galės atsiskaityti tik banko kortelėmis.

Baigiamosios nuostatos

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.